بررسی راه های افزایش تمایل و ایجاد علاقه به پوشش اسلامی

این فایل درباره ی بررسی راه های افزایش تمایل و ایجاد علاقه به پوشش اسلامی می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
بررسی راه های افزایش تمایل و ایجاد علاقه به پوشش اسلامی|30014294|em|بررسی راه های افزایش تمایل و ایجاد علاقه به پوشش اسلامی

حجاب و پوشش یکی از دستورات تمامی ادیان مخصوصا دین مبین اسلام است که رعایت آن سبب پاک ماندن انسانها و جوامع شده و همچنین تکامل معنوی و رشد اخلاقی آنان را به دنبال خواهد داشت.بی توجهی به این امر مهم و کم رنگ شدن آن در بین دانش آموزان ما را بر آن داشت تا موانع رعایت پوشش را تشخیص و به رفع آن بپردازیم تا زمینه برای رعایت حجاب و پوشش اسلامی دانش آموزان فراهم شود. برای این منظور مرکز پیش دانشگاهی و دبیرستان سماء پایه اول انتخاب شد و از طریق پرسشنامه نظرات آنها مورد بررسی و تشخیص قرار گرفت.نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که به ترتیب : 1 – روحیه خود نمایی ؛ مدگرایی و تقلید از مدلهای نامناسب 2 – سطحی بودن شناخت نسبت به پوشش ؛ 3 – کم توجهی والدین به این امر، سبب بدحجابی دختران جوان ما شده است . اینجانب در پی برطرف نمودن دو عامل اول بر آمدم از روشهای تربیتی و آموزشی خاصی استفاده نمودم و توانستم در تفکر و اندیشه دانش آموزان تغییر ایجاد کنم . در بعضی از دانش آموزان تغییر در تفکر و اندیشه دانش آموزان رفتار گردید. در بعضی ها بطور موقت خود را نشان داد و در پرسش پایان پژوهش بعضی از دانش آموزان شرط تغییر رفتاری را گذشت تدریجی زمان می دانستند چون با تغییر دفعی رفتار، از طرف دوستان و اطرافیان زیر سوال می رفتند.امیدوارم با استعانت از الطاف الهی و یاری مسئولین آموزش و پرورش تمامی موانع بدحجابی را از جلو راه فرزندانمان بر داریم تا آنان بتوانند وظیفه الهی خویش را در این زمینه انجام دهند.انشاء الله

فهرست مطالبعنوان صفحهمقدمهفصل اول : طرح تحقیق1 1 بیان موضوع1 2 توصیف وضعیت موجود و بیان مسئلهفصل دوم : یافته های تحقیق یا عوامل موثر در بدحجابی2 1 گرد آوری اطلاعات ( شواهد )2 2 نظر مسئولین راجع به پوشش2 3 دانش آموزان راجع به پوشش2 3 1 میزان پذیرش حجاب2 3 2 شناخت نسبت به حجاب در ادیان دیگر2 3 3 آیا چادر همان پوشش کامل است2 3 4 شناخت دانش آموزان از قرآن راجع به پوشش2 3 5 شناخت نسبت به الگوهای حجاب2 3 6 پوشش و سهل انگاری2 3 7 تشویق خانواده بر حجاب دختران2 3 8 تاثیر پوشش معلمان و مسئولین مدرسه2 3 9 تاثیر پوشش معلمان دینی2 3 10 تاثیر خودنمایی بر پوشش دختران2 3 11 تاثیر مدگرائی بر پوشش دختران2 3 12 پوشش و حفظ معنویت2 3 13 مدگرائی و اقتصاد خانواده2 3 14 میزان اعتقاد فرد بر حجاب2 4 تجزیه و تحلیل داده ها2 4 1 میزان شناخت دانش آموزان2 4 2 سهل انگاری و پوشش2 4 3 نقش خانواده در رعایت پوشش2 4 4 اثربخشی پوشش معلمان و مسئولین مدرسه2 4 5 اثر بخشی پوشش معلمان دینی2 4 6 خودنمایی2 4 7 مدگرایی2 4 8 پوشش و معنویت2 4 9 پوشش و اقتصاد2 4 10 اعتقاد و تعهد نسبت به حجابفصل سوم : ارائه راه حل برای رفع و عوامل بدحجابی3 1 انتخاب راه حل جدید3 2 اجرای طرح3 2 1 گام اول3 2 2 گام دوم3 2 3 گام سومفصل چهارم : ارزیابی تاثیرگذاری راه حل4 1 گردآوری اطلاعات ( شواهد 2 )4 2 مشاهدات4 3 ارزیابی یافته های جدید و تعیین اعتبار4 3 1 نظر مسئولین و بعضی از دبیران راجع به تغییر رفتار در پوشش دانش آموزان4 3 2 نظر دانش آموزان راجع به پوشش خود بعد از دوره پژوهش و تحقیقفصل پنجم :5 1 چند پیشنهاد5 2 پیوستها و منابعفصل اول :طرح تحقیق

مقدمه :دین مبین اسلام، بعنوان یک دین کامل، جامع و منطبق با فطرت انسان، به تمام نیازهای روحی، روانی، اجتماعی و . . . پاسخ لازم و کافی داده است. طبیعی است برای رفع نیازهای متفاوت انسان و تکامل و ترقی او تکالیفی را در قالب وجب ، مستحب، مکروه ، مباح برای زن و مرد در نظر گرفته است.یکی از تکالیف واجب الهی حفظ حریم و رعایت پوشش در روابط زن و مرد است که انجام آن باعث پاک ماندن زن و مرد و در نیجه سبب پاک مانند جامعه از مفاسد، انحرافات و بی بند و باریهای اخلاقی و جنسی شده و تکامل معنوی و رشد اخلاقی را به دنبال دارد.ما در این پژوهش، عوامل موثر در بدحجابی دانش آموزان مورد بررسی و تفحص قرار داده شده است تا بعد از تشخیص موانع پوشش بتوانیم توجه آنان را به این امر مهم معطوف داشته و انگیزه لازم را برای رعایت حجاب و حفظ حریم در روابط زن و مرد ایجاد کنیم.

1 3 بیان مسئله پژوهشحفظ پوشش و رعایت حریم در روابط زن و مرد از جمله مسائلی است که در تمام ادیان آسمانی و حتی در بعضی از مکاتب بشری به آن سفارش شده است و دبین مبین اسلام بعنوان کاملترین دین ، پیروان خود را به رعایت آن ملزم نموده است .از طرفی ما در سالهای اخیر متاسفانه نظاره گر کم رنگ شدن حفظ پوشش در بین جوانان هستیم که اگر بعنوان یک مشکل به آن توجه نکرده و به رفع آن پرداخته نشود پیامدهای ناگوار فردی ، و حتی اقتصادی اجتماعی، خانوادگی، سیاسی و . . . را به دنبال خواهد داشت .و من به عنوان معلم دینی بر آن شدم در حد وسع و توان خودم و در حد امکانات مدرسه و همکاری و احساس مسئولیتی که در مدیر محترم مدرسه و سایر اعضای تیم پژوهش سراغ دارم این مانع را در مدرسه ای که در آن مشغول به کار هستم بر دارم هر چند که این مشکل همگانی نیاز به فعالیت همگانی در سطح کشور و آنهم در جوانب متعدد دارد ولی هر کس در حد وسع و توان خویش باید فرصت را غنیمت شمرده ور در پی برداشتن موانع باشد که سرمایه های ما، همان فرزندان و دانش آموزان ما هستند اگر ما به تربیت آنان بی توجهی کنیم دیگران فرهنگ کهن و عمیق ما را که می خواهم در سینه فرزندانمان بریزیم از کف آنان می ربایند و این مسئولیت سنگین، بر دوش ما مادران و معلمان است.در این پژوهش ما قصد آن داریم که دانش آموزان را از طریق 1 – بالا بردن شناخت آنان نسبت به پوشش 2 – و ارائه پوشش اسلامی بدون هیچ افراط و تفریط 3 – فراهم نمودن شرایط مناسب برای بروز روحیه خودنمائی در محیط مدرسه 4 – ارتباط با خانواده آنان جهت مشارکت در این زمینه ، به پوشش اسلامی علاقه مند سازیم و رعایت پوشش اسلامی را در برخورد با نامحرم در رفتار آنان مشاهده کنیم .

1 3 اهمیت و ضرورت تحقیقوجود جامعه سالم در گرو تربیت دختران سالم ومقید به احکام الهی است و وقتیکه در لباس ورفتارفرزندان تغییرایجاد شده است باید منتظر تغییر در سلامت جامعه خود و آیندگان باشیم.در هر جامعه ای که روابط زن ومرد بر اساس عفاف باشد وزنان در خارج از دایره ازدواج خود آرا وخود نما نباشد قلبها آرام وروحها سالم خواهد بودو در هر جامعه ای که از این مسئله غافل شودغریزه جنسی تحریک پذیر شده است و برای هر دو جنس ناآرامی و طغیانگری را بدنبال خواهد داشت وثمره آن چیزی جز خیانت به ناموس دیگران ،قتل ،آدم ربایی ،حسادت ،رقابت در خود آرایی ،خود کم بینی،افسردگی، برهم خوردن روابط خانوادگی ،وجود فرزندان بی سر پرست ، بی فرهنگی و بی هویتی و در یک کلمه دوری از خدا نخواهد بود.حال که جامعه کنون ما در این واد قدم گذاشته و خانواده ها احساس خطر و بی امنیتی برای فرزندان خود دارند ضروری است که با توجه دادن جوانان به امر حجاب و پوشش اسلامی ، اعتقادات آنها به این ارزش اخلاقی و اجتماعی تعمیق و با شناخت عوامل موثر در بوجود آوردن بد حجابی در جامعه به کمک مسئولین فرهنگی و دست اندر کاران تعلیم و تربیت بشتابیم و با مشارکت موثر خانواده ها، رسانه های جمعی و گروهی عوامل بوجود آورنده این ناهنجاری اخلاقی و اجتماعی را در حد امکان از بین ببریم تا جوانان ما بتوانند در بستری مناسب در فعالیت های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ،اقتصادی، سیاسی جامعه حضوری فعال و موثر داشته باشندمطالب دیگر:
🔍پاورپوینت بيماري هاي سيب🔍پاورپوینت بيماري‌هاي cucumber🔍پاورپوینت بيوتكنيك تكثيروپرورش ماهيان دريايي جنوب ايران🔍پاورپوینت بیومتریک🔍پاورپوینت تأثیر فیتو کمیکالهای موجود در میوه و سبزی.PPT🔍پاورپوینت تاثیر عناصر سنگین بر تغذیه 37 اسلاید🔍پاورپوینت تاريخچه سيستمهای عامل os history 11 اسلاید🔍پاورپوینت تاریخ باغ سازی🔍پاورپوینت تاریخچه انرژی🔍پکیج کامل جزوه + ویدئوهای درس سوم زبان دهم🔍ترجمه مقاله انگلیسی : The relationship between organizational silence and organizational citizenship behavior🔍پکیج کامل جزوه + ویدئوهای درس دوم کتاب کار زبان دهم🔍پروژه تدوین روش استاندارد تست بویلر🔍جزوه آموزشی آشنایی با فوم های فلزی🔍پکیج کامل جزوه + ویدئوهای درس سوم کتاب کار زبان دهم🔍دانلود مقاله در مورد آناتومی لگن🔍دانلود مقاله در مورد خفگی زایمان(Asphyxia)🔍تحقیق درباره بررسی شمع های بتنی لوله ای پیش تنیده🔍تحقیق درباره بررسی و ارزیابی بازاریابی رابطه مند🔍تحقیق درباره بررسی و ارزیابی آبهاي زيرزميني حوزه بلغور🔍تحقیق درباره بررسی و ارزیابی اهداف و چگونگی رشد و توسعه اقتصادی🔍تحقیق درباره بررسی و ارزیابی انواع جرائم تعزیری🔍تحقیق درباره بررسی و ارزیابی انواع بلبرینگ و طرز ساخت‎ آن🔍دانلود پاورپوینت فیزیولوژی تولید مثل-دو زبانه🔍تحقیق درباره بررسی و ارزیابی انواع بازارهای موجود در اقتصاد